Destamatic Oy Vaihtoi nimensä Destaclean Oy:ksi

Posted on Posted in Ajankohtaista

Destaclean logo

 

Destamatic Oy aloitti toimintansa runsas 15 vuotta sitten ja on tänä aikana kehittynyt alueensa johtavaksi rakennusjätteen vastaanottoon, käsittelyyn ja kierrätykseen erikoistuneeksi yritykseksi. Viimeisen viiden vuoden ajan olemme panostaneet merkittävästi Destaclean® - liiketoimintakonseptin kehittämiseen, jolla viedään rakennujätealaa uuteen Kiertotalousympäristöön. Ensimmäisinä tuotteina markkinoille toimme pari vuotta sitten Destaclean® Puukivi pihakivet, joista on nyt kehittynyt kaupallisesti valmis tuoteperhe.

Nyt on hyvä aika nostaa Destaclean eturiviin. Tulimme siihen tulokseen, että Destaclean -nimi kuvaa paremmin koko yritystoimintaamme, kehittyvässä ja kasvavassa kierrätys- ja cleantech maailmassa. Siksi vaihdoimme yrityksemme nimen Destaclean Oy:ksi ja näin kaikki toiminta tapahtuu 3.6.2016 alkaen yhden nimen alla.

Destaclean Oy kehittää uusia tuotteita ja uutta Kiertotalouden toimeliaisuutta markkinoille, joka hyödyttää kaikkia osapuolia jätteen syntypaikalta uusioraaka-aineiksi ja uusiotuotteiksi sekä antaa myös etumatkaa Destaclean® –kumppaneille.
Destaclean Oy jatkaa Destamaticin viitoittamaa toimintaa luotettavana alan toimijana ja yhteistyökumppanina. Nimenvaihdoksemme ei aiheuta Sinulle mitään muita toimenpiteitä kuin asiakasrekisteriinne muutoksen Destamatic nimen tilalle Destaclean.

Lisätietoja antavat: Toimitusjohtaja Kimmo Rinne 040 195 9971
Hallituksen puheenjohtaja Reino Partanen 045 7750 2600

One thought on “Destamatic Oy Vaihtoi nimensä Destaclean Oy:ksi

Leave a Reply