Destaclean Oy

Destaclean Oy

Jätemateriaalien kierrätystä ja uusien raaka-aineiden valmistusta jo vuodesta 1998

Destaclean on yksi Suomen johtavista kierrätysalan yhtiöistä. Destacleanilla on Etelä-Suomen kattavin rakennus-, purku- ja teollisuuden jätteiden vastaanottoverkosto.

Destaclean Oy on vuonna 1998 perustettu kotimainen, yksityisomisteinen materiaalien kierrätysalan yhtiö. Destacleanin tavoitteena on edistää jätelain mukaista materiaalien kierrätystä kehittämällä hyödyllisiä kierrätysmateriaaleja ja -tuotteita. Yritys toimii koko rakennusjätteiden kierrätysketjussa alkaen jätteiden vastaanotosta ja päättyen käsittelyvaiheiden jälkeen materiaalien innovatiiviseen kierrätyskäyttöön. Destaclean® konseptin mukainen käytännön toiminta perustuu yritysten kanssa tapahtuvaan pitkäjänteiseen yhteistyöhön, joka hyödyttää molempien osapuolten oppimista, menestystä ja kasvua. Kierrätys- ja hyödyntämisaste on lähes 100 %.

Destaclean laajensi toimintaansa vuoden 2019 aikana avaamalla Espoon ja Tampereen kierrätysasemat ja perustamalla Tehokierto- yhteisyrityksen Kiertokapula Oy:n kanssa. Destacleanilla on tytäryhtiö Tehokierron myötä yhteensä yhdeksän kierrätysasemaan ja pystymme tarjoamaan kattavan rakennus-, purku- ja teollisuusjätteen vastaanottoverkoston Helsinki–Tampere-akselilla. Kaikki asemat sijaitsevat erinomaisilla paikoilla ja jokaisella asemalla on erittäin hyvä asiakaspalvelu.

Destaclean Oy on laajentanut palvelukonseptiaan jälleen vuonna 2020, tarjoten kokonaispalvelua asiakkailleen.

Destaclean Oy:n toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Tuusulassa, Espoossa ja Tampereella. Omaa henkilöstöä on 20 ja vakituisten urakoitsijoiden tuotannon ja logistiikan henkilöitä 20–30. Tehokierto kierrätysasemat sijaitsevat Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Järvenpäässä, Nurmijärvellä ja Valkeakoskella.

Tunnustuksena työstään kiertotalouden saralla Destaclean on nimetty monena vuotena peräkkäin Sitran kokoamalle Kiertotalouden kiinnostavimmat -yritysesimerkkilistalle. Kiertotalouden kiinnostavimmat on Sitran kokoama lista, jolla esitellään Suomen inspiroivimmat kiertotalouden yritysesimerkit. Sitra haastaa listallaan suomalaisyritykset vastaamaan muuttuvan maailman tarpeisiin. Listalla esitellään inspiroivia yritysesimerkkejä Suomesta, jotta kaikilla suomalaisilla yrityksillä olisi mahdollisuus siirtyä kiertotalouteen maailman ensimmäisten joukossa.

Bureau Veritas on myöntänyt Destaclean Oy:lle ympäristö- ja laatusertifikaatit 12.1.2017. Destaclean Oy:n johtamisjärjestelmä täyttää ISO 14001:2004 ympäristöjärjestelmän ja ISO 9001:2008 laatujärjestelmän vaatimukset.

Net Impact Rating. Destaclean pärjää nettovaikutusarviossa mainiosti, saaden luokituksen AA (Erinomainen) vuonna 2021. Destacleanin luokitus on korkeampi kuin 86,9% kaikista luokituksen saaneista yrityksistä, korkeampi kuin 84,1 % suomalaisista yrityksistä ja korkeampi kuin 86,2% Suomen 30 suuremmasta listaamattomasta yrityksestä.

Tampereen seudun ilmastokumppani - Yhdessä kohti hiilineutraaliutta. Destaclean on liittynyt Tampereen seudun ilmastokumppaniksi 2021. Tampereen seudun ilmastokumppanuusmallin tavoitteena on saada alueen yritykset ja yhteisöt mukaan tavoittelemaan hiilineutraalia Tamperetta yhteistyössä Kestävä Tampere 2030 -ohjelman kanssa. Ilmastokumppanuus on nimensä mukaisesti kumppanuutta; sen tarkoitus on hyödyttää molempia kumppanuussopimuksen osapuolia.

Ympäristö- ja laatupolitiikka

Destaclean Oy on luotettava materiaalien kierrätysalan yritys. Yrityksemme tavoitteena on edistää rakennus- ja purkujätteiden sekä teollisuuden ja kaupan jätteiden entistä parempaa ja tehokkaampaa kierrätystä. Toiminnassamme edistetään jätehuollon energia- ja materiaalitehokkuuden sekä kiertotalouden tavoitteiden toteutumista. Destaclean toimii vastuullisesti, lakeja ja sääntöjä noudattaen. Laatu- ja ympäristöpolitiikkamme kulmakivinä ovat toiminnan laatu, jatkuvan parantamisen periaate, ympäristöohjelma sekä asiakastyytyväisyys.

Kannattava liiketoiminta on edellytys sille, että pystymme huolehtimaan ympäristö- ja sosiaalisesta vastuustamme. Kannattava liiketoiminta tarkoittaa taloudellisen lisäarvon tuottamista sidosryhmille ja yhteiskunnalle.

Kehitystoiminnassamme tähtäämme asiakkaidemme kiertotaloustavoitteiden toteutumisen sekä raaka-aine- ja energiatehokkuuden edistämiseen. Pidämme tärkeänä, että toimintamme on ympäristöystävällistä ja vastaa asiakkaiden sekä muiden sidosryhmien odotuksia.

Onnistumisen perusta on henkilöstön ammattitaito sekä koko johdon ja henkilöstön sitoutuminen yrityksen laatu- ja ympäristöpolitiikan periaatteisiin. Laadukkaan toimintamme ylläpitämiseksi Destacleanin johto tukee henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon kehittämistä.

Tanja Rytkönen
Destaclean Oy, toimitusjohtaja