Asiakastyytyväisyyskyselyn huikea tulos – NPS 52 kertoo vahvasta asiakastyytyväisyydestä

Posted on Posted in Ajankohtaista, Yleinen

Destaclean suoritti hiljattain asiakastyytyväisyyskyselyn, jonka tulokset osoittavat erinomaista asiakastyytyväisyyttä ja korkeaa palvelun laatua. Kyselyyn vastasi yhteensä 63 asiakasta, ja tulokset olivat erityisen positiivisia useilla osa-alueilla.


NPS-luku 52 on vahva indikaattori asiakasuskollisuudesta

Destacleanin NPS-luku on 52, mikä on erittäin hyvä indikaattori asiakasuskollisuudesta ja suosittelu halukkuudesta. Asiakkaat arvioivat erityisesti jätteenvastaanottopalveluja, joissa kokonaistyytyväisyys oli 53, sekä koko palvelukokonaisuutta, joka sai pisteiksi 50. Erityisen tyytyväisiä asiakkaat olivat asiakaspalveluun ja palveluaikojen joustavuuteen.

NPS (Net Promoter Score) tarkoittaa suositteluindeksiä eli sitä, kuinka todennäköisesti asiakkaat suosittelisivat yritystä, sen tuotetta tai palvelua. NPS-pisteet vaihtelevat -100 ja +100 välillä. Karkeasti sanottuna pisteet +10 ja +30 välillä ovat hyviä ja +50 pisteet luokitellaan erinomaisiksi.


Destaclean tarjoaa monipuolista ja erittäin laadukasta palvelua

Asiakkaat pitivät Destacleanin palvelua erittäin hyvänä: jopa 43 % antoi arvosanaksi 10, 36 % antoi 9. Yksikään vastaajista ei ollut täysin tyytymätön palveluun. Palveluiden laadun arvioinnissa 25 % antoi täydet 10 pistettä, 38 % antoi 9 pistettä ja 27 % antoi 8 pistettä. Palveluiden kattavuus sai vahvaa tukea, sillä 96 % vastaajista piti palveluja tarpeeksi kattavina.

Asiakkaat keskeisessä roolissa Destacleanin palvelukehityksessä

Asiakkaat saivat esittää asiakastyytyväisyyskyselyssä myös kehitysideoita. Olemme erittäin kiitollisia saamistamme ehdotuksista, koska niiden avulla pystymme kehittämään palveluitamme entistäkin paremmiksi.


Tyytyväiset asiakkaat vahvistavat Destacleanin asemaa alalla


Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset osoittavat, että asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun ja pitävät sitä laadukkaana ja kattavana. Asiakkaat kehuivat erityisesti Destacleanin henkilökuntaa ystävällisestä ja avuliaasta palvelusta. Asiakkaiden yksimielisyys palvelun laadusta oli 78 %, mikä korostaa Destacleanin vahvaa asemaa alalla. Destaclean jatkaa sitoutumistaan korkeaan palvelun laatuun ja asiakastyytyväisyyteen.


“Kiitämme lämpimästi kaikkia asiakkaitamme asiakaskyselyyn vastaamisesta ja saamastamme arvokkaasta palautteesta. Olemme erittäin iloisia näistä erinomaisista tuloksista. Haluan välittää kiitokset myös Destacleanin henkilökunnalle ja aliurakoitsijoiden työntekijöille sekä toivottaa kaikille hyvää kesää”, sanoo Destacleanin toimitusjohtaja Tanja Rytkönen.