Tietosuoja

Tietosuoja-asetuksen mukainen julkilausuma

Päivitetty 25.5.2018

Destaclean Oy (Destaclean) on sitoutunut suojaamaan yksityisyyttä ja kunnioittamaan henkilötietojen tietosuojaa.

Haluamme varmistaa, että asiakkaidemme, liikekumppaniemme, työntekijöidemme sekä kaikkien yksityis- henkilöiden henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti ja läpinäkyvästi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) ja tietosuojalainsäädännön tietoturvavelvoitteita noudattaen.

Henkilötietoja ja tietosuojaa koskeva julkilausuma (Privacy Statement) kertoo, miten ja minkälaisia henkilö- tietoja keräämme, kuinka varmistamme henkilötietojen lainmukaisen käsittelyn ja tietoturvavelvoitteiden noudattamisen.

Jos et hyväksy sitä, miten henkilötietojasi käsitellään julkilausuman mukaisesti, pyydämme, että ilmoitat asiasta meille.

Henkilötiedot ja käsittelyn peruste

Henkilötiedolla tarkoitetaan tässä julkilausumassa kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luon- nolliseen henkilöön (“rekisteröity”) liittyviä tietoja. Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitamme kaikkia toimin- toja, joita kohdistamme henkilötietoihin, esimerkiksi henkilötietojen keräämistä, käsittelemistä, säilyttä- mistä ja poistamista.

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn perusteena voi olla asiakkuuksien hoito, sopimuksiin liittyvien tai lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen sekä Destacleanin tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen. Käsittelyperusteena voi olla myös markkinointi, myynti, viestintä, rekrytointi tai henkilön itsensä suostumus.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Destaclean Oy
Mänkimiehentie 10, FI-02780 Espoo
Y-1481037-0
Kotipaikka: Helsinki

Tietosuoja-asioiden yhteyshenkilönä toimii Destaclean Oy:ssä Anna Sopula, anna.sopula@destaclean.fi.