Rakennusjätteen kierrätys ja kiertotalous

Rakennus- ja teollisuusjätteen kierrätys ja kiertotalous

Rakennusjätteen kierrätyksellä on merkittävä rooli kiertotaloudessa

Kiertotaloudessa resurssit ja raaka-aineet säilytetään taloudessa silloinkin, kun tuote on saavuttanut käyttöikänsä lopun. Tavoitteena on jo lähtökohtaisesti valmistaa materiaalit ja tuotteet siten, että ne pysyvät kierrossa.

Kierrätys on oleellinen osa kiertotaloutta, ja siinä keskitytään puolestaan löytämään käyttötarkoituksia jo syntyneelle jätteelle. Destaclean Oy:n kehittämä Destaclean®- konsepti vaikuttaa useassa kiertotalouden osiossa materiaalien kierrätyksen ja sen kehittämistyön kautta. Destaclean toimii jätelain mukaisesti aktiivisesti toimintaansa kehittäen kohden aitoa kierrätystä.

Uusia kiertotalouden liiketoiminta- ja yhteistyömuotoja kehitetään rakennusjätteen vastaanottamiseksi ja kierrättämiseksi uusiksi innovatiivisiksi kierrätysmateriaaleiksi ja -tuotteiksi.

Siirtyminen kiertotalouteen edellyttää muutoksia koko arvoketjussa aina tuotteen suunnittelusta uusiin liiketoiminta- ja markkinointimalleihin sekä kulutuskäyttäytymiseen. Tavoitteena on minimoida materiaalit, jotka päätyvät loppusijoitukseen ja putoavat pois kierrosta. Markkinataloudessa kehitysloikat syntyvät innovaatioista ja kilpailusta, oman tekemisen parantamisesta. Usein tueksi tarvitaan kuitenkin julkista valtaa joko sääntelyn järkevöittäjänä ja mahdollistajana tai sitten taloudellisten puitteiden suorana vahvistajana. Kiertotalouskin tarvitsee vauhdittajakseen hyvää suunnittelua ja julkisen vallan fiksuja päätöksiä.

Kiertotaloudenhan voi tiivistää myös siten, että se tarkoittaa hyvin suunniteltua taloutta, jossa materiaalien hukkaaminen on minimoitu.

Kiertotalouden kehittymistä ohjaavat niin EU- kuin kansallinen lainsäädäntö.
Jätelain tavoitteen mukaan vuonna 2020 rakennusjätemateriaaleista tulee kierrättää 70%, eikä polttoa energiantuotantoon enää lueta kierrätykseksi.

TANJA RYTKÖNEN
Toimitusjohtaja

040 573 7006
tanja.rytkonen@destaclean.fi