2.1.2018 Tanja Rytkönen liiketoimintajohtajaksi

Posted on Posted in Ajankohtaista, Ihmiset, Yleinen

DESTACLEAN TIIMI VAHVISTUU – TANJA RYTKÖNEN LIIKETOIMINTAJOHTAJAKSI

Tanja Rytkönen aloittaa Destacleanin liiketoimintajohtajana 1.1.2018 alkaen. Rytkönen tulee tehtävässään vastaamaan Destacleanin kehittämän ekologisen Destaclean® Puukivi komposiitin sekä yhtiön muiden kierrätysmateriaalien tuotekehityksestä ja kaupallistamisesta. Aikaisemmin Rytkönen työskenteli Honkarakenne Oyj:n design- johtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Koulutukseltaan hän on arkkitehti ja oikeustieteen maisteri.

 

Asiakastarpeet avainasemassa kaupallistamisessa

 
”Tanja tuo Destaclean tiimiin vahvaa osaamista tuotteiden ja palveluiden kehittämisestä, pilotoimisesta ja kaupallistamisesta. Hänen osaamisensa luo erinomaisen pohjan kehittää asiakastarpeiden ymmärrystä ja sen myötä laajentaa kierrätysliiketoimintaa uusiin sovelluskohteisiin ja uusille markkinoille. Odotamme Tanjan rekrytoinnin myötä merkittävää kasvua erityisesti Puukiviliiketoimintaan”, sanoo Destacleanin toimitusjohtaja Kimmo Rinne.

 

Kansainvälinen hyödyntämispotentiaali käyttöön

 
“Destaclean Oy on tehnyt merkittävää työtä ekologisemman betonirakentamisen puolesta kehittämällä Puukivi-tuoteperheen tai oikeammin konseptin. Puukivellä ja innovatiivisilla kierrätystuotteilla on mielestäni merkittävä kansainvälinen hyödyntämispotentiaali. Lupaavia kontakteja ja avauksia onkin jo tehty ja niiden kehittämisessä tulen olemaan vahvasti mukana. Haluan olla osana Destacleanin osaavaa tiimiä kehittämässä uusia kierrätysmateriaaleja ja -tuotteita ja siten vähentää loppusijoitukseen päätyvän jätteen määrää”, Tanja Rytkönen sanoo. Tärkeänä kohderyhmänä Rytkönen haluaa nostaa esiin piha-, ympäristö- ja viheralan suunnittelijat kuin myös urakoitsijat. Heidän myönteisellä suhtautumisellaan kierrätystuotteet saadaan mukaan suunnitel- miin ja toteutuksiin ja sitä kautta myös yhä laajemmin kuluttajien tietoisuuteen.

 

Julkiseen rakentamiseen lisää kestäviä hankintoja

 
Tanja Rytkönen uskoo, että valtio, kunnat ja muut julkiset rakennuttajat Suomessa heräävät vähitellen käyttämään hankinnoissaan ympäristövastuullisia, kiertotalousratkaisut huomioon ottavia valintakriteerejä. Valtio sitoutui jo vuonna 2013 valtioneuvoston cleantech-päätöksellä edistämään hankinnoillaan kestäviä ympäristö- ja energiaratkaisuja ja kehotti muitakin julkisia hankintayksiköitä noudattamaan samoja periaatteita ja tavoittei-ta. Useissa kunnissa laaditaan tällä hetkellä vastuullisten hankintojen strategiaa.Tällaisen tiiviin yhteistyön seurauksena syntyy myös uusia innovaatioita ja Destaclean® Puukiven uusia käyttökohteita.