POP-jätteiden tunnistaminen työmaalla on tärkeää

Posted on Posted in Yleinen



POP-jätteiden tunnistaminen 

POP-yhdisteet eli pysyvät orgaaniset yhdisteet (persistent organic pollutants) ovat myrkyllisiä hitaasti hajoavia kemiallisia yhdisteitä, jotka kertyvät eliöihin ravintoketjussa ja kulkeutuvat kauas päästölähteistä ilman, veden tai eläinlajien välityksellä. POP-yhdisteet voivat aiheuttaa merkittäviä ympäristö- ja terveyshaittoja.

Jätteen tuottajan, välittäjän, kerääjän, kuljettajan ja käsittelylaitoksen tulisi tunnistaa POP-jätteet. POP-asetuksen mukaan jäte, joka sisältää POP-yhdisteitä on loppukäsiteltävä tai hyödynnettävä siten, että jätteen sisältämät POP-yhdisteet hävitetään tai muunnetaan palautumattomaan muotoon, jolla ei ole POP-yhdisteiden ominaisuuksia.

JÄTTEEN TUOTTAJALLE (TYÖMAAT, TEOLLISUUSLAITOKSET JNE)

Jätteen tuottajan tulee erotella POP-jätteet ja pitää ne erillään muista jätteistä. POP-jätteiden siirtoasiakirjan tulee sisältää tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja -päivämäärästä, käsittelytavasta toimituspaikassa sekä kuljettajasta.

POP- yhdisteitä on käytetty ajoneuvoissa, sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, tekstiileissä, rakennustuotteissa, hydrauliikkanesteissä, maaleissa, teollisuuskemiassa ja torjunta-aineina. POP-yhdisteitä voi myös esiintyä kemikaaleissa epäpuhtauksina tai syntyä polttoprosesseissa tahattomasti.

Yhteenveto jätteistä, jotka tulisi erotella ja käsitellä mahdollisina POP-jätteinä, ellei toiminnanharjoittaja voi osoittaa, että jäte sisältää POP-yhdisteitä alle POP-jätteille asetetun pitoisuusrajan:

Rakennusten purkujätteet

 • Betonielementtien sekä ikkunoiden ja ovien saumausmassat 1950-1990 -luvuilta
 • EPX- ja XPS-eristeet 1980-2017 -luvuilta
 • Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden muoviosat (johdot ja jakorasiat)
 • Teollisuuden hihnakuljettimet (ennen vuotta 2016 valmistuneet)
 • Palotiivisteet (ennen vuotta 2016 valmistuneet)
 • Rakennuksista puretut muovit 1970-2020 -luvuilta
  • muoviset eristemateriaalit
  • puuta matkivat materiaalit
  • äänieristeet
  • sähköjohtojen ja kaapeleiden läpivientikanavat

 

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu

 • Muuntajat ja kondensaattorit (ennen 1980-lukua valmistetut)
 • Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden muoviosat
 • Piirilevyt
 • Laavalamput (ennen vuotta 2013 valmistetut)

 

Romuajoneuvojen jätteet

 • Ajoneuvojen kovat muoviosat (polttoainejärjestelmistä, pyroteknisistä laitteista, jousituksista, sisustuksen muoviosista sekä lujitetut muoviosat)
 • Elektroniikan koteloinnit ja muut elektroniikan muoviosat
 • Penkkien polyuretaani
 • EPS/XPS eristeet (ennen vuotta 1016 valmistetuista autoista)
 • Tekstiilit (istuinten verhoilut ja taustakankaat sekä muut sisustusmateriaalit)
 • Nahkaverhoilut

 

Tekstiilijätteet (muualta kuin ajoneuvoista)

 • Julkisten tilojen tekstiilit (ennen vuotta 2019 valmistetut)
  • Huonekalujen tekstiiliverhoilut
  • Huonekalujen polyuretaani- ja polystyreenitäytteet
  • Verhot, ikkunakaihtimet, matot ja patjat

 

Sammutusvaahdot

 • B-luokan sammutusvaahdot
 • Kalvovaahtosammuttimet (AFFF)

 

Valokuvaustuotteiden jätteet

 • Röntgenkuvat ja -filmit
 • Armeijan ilmakuvausmateriaalit
 • Muut korkeaa fotosensitiivisyyttä vaativat kuvat ja filmit


Maalit, liimat ja lakat


Jätteen tuottajalla on jätelain ensisijainen vastuu selvittää, onko kyseessä POP-jäte
. Esimerkiksi rakennusten purkujätteiden osalta selvitys POP-jätteistä tulisi tehdä osana rakennuksen purkukartoitusta. Kaikkien jätevirtojen osalta jätteen tuottajan tunnistusvastuu ei kuitenkaan ole käytännön kannalta toimiva ratkaisu, vaan jätteen vas­taanottajalla tai käsittelylaitoksella voi olla paremmat tekniset edellytykset POP-jätteen tunnistamiseen. Paras jätehuoltoketjun vaihe tunnistamiselle voi vaihdella jätevirroittain.