01.05.2021 Destaclean Tampereen seudun ilmastokumppaniksi

Posted on Posted in Ajankohtaista, Yleinen

Destaclean on Tampereen seudun ilmastokumppani

Yhdessä kohti hiilineutraaliutta

Tampereen seudun ilmastokumppanuusmallin tavoitteena on saada alueen yritykset ja yhteisöt mukaan tavoittelemaan hiilineutraalia Tamperetta yhteistyössä Kestävä Tampere 2030 -ohjelman kanssa. Ilmastokumppanuus on nimensä mukaisesti kumppanuutta; sen tarkoitus on hyödyttää molempia kumppanuussopimuksen osapuolia.

Ilmastokumppanit määrittelevät itse oman organisaationsa ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät ilmastoteot ja tavoitteet. Kumppanit voivat keskittyä haluamaansa kokonaisuuteen esim. energiansäästöön, energiatehokkuuteen, hankintojen ympäristömyötäisyyteen, jätteiden käsittelyyn tai henkilöstön sitouttamiseen.

Destaclean on liittynyt Tampereen seudun ilmastokumppaniksi huhtikuussa 2021.