22.06.2021 Destacleanin Net Impact Rating -luokitus on korkeampi kuin 84,1% suomalaisilla yrityksillä

Posted on Posted in Ajankohtaista, Yleinen

Destaclean pärjää nettovaikutusarviossa mainiosti, paremmin kuin 84,1% suomalaisista yrityksistä, saaden luokituksen AA (Erinomainen)

Upright Project on suomalainen teknologiayritys, joka mittaa ja mallintaa yritysten nettovaikutuksia. Nettovaikutuksilla tarkoitetaan positiivisten ja negatiivisten vaikutusten erotusta, eli yritysten kokonaisvaltaista nettoarvonluontia. Nettovaikutusten mittaamiseen Upright Project kehittää matemaattista mallia, jossa positiiviset ja negatiiviset vaikutukset pisteytetään tieteellisen tiedon pohjalta.

Kiihdyttääkseen rakentavaa keskustelua siitä, miten yritykset luovat arvoa, Upright on luonut standardimaisen raportin – Net Impact Scorecardin – yritysten nettovaikutuksista, joka kertoo mitä resursseja yritys käyttää, ja mitä se saa niillä aikaiseksi. Net Impact Scorecard paketoi yrityksen nettovaikutustulokset selkeään, standardoituun muotoon. Scorecard on saanut inspiraationsa luottoluokituksista, ja jokaisen yrityksen nettovaikutukset on tiivistetty luokitukseen välille AAA-CC.

Destaclean pärjää nettovaikutusarviossa mainiosti, saaden luokituksen AA (Erinomainen). Destacleanin luokitus on korkeampi kuin 86,9% kaikista luokituksen saaneista yrityksistä, korkeampi kuin 84,1 % suomalaisista yrityksistä ja korkeampi kuin 86,2% Suomen 30 suuremmasta listaamattomasta yrityksestä.