Destaclean konsepti

Destaclean® konsepti

DESTACLEAN Oy on innovatiivinen rakennusjätteiden kierrätyksen edelläkävijä.

Viranomaiset ovat säätäneet haasteellisen 70% rakennusjätteiden kierrätystavoitteen vuoteen 2020 mennessä. Destaclean Oy on alan ammattilaisena sitoutunut kehittämään ja toteuttamaan kierrätyksen palvelu- ja teknologiaratkaisuja tavoitteen saavuttamiseksi.

Destaclean Oy on kehittänyt rakennus- ja pakkausjätemateriaalien Destaclean® konseptin, joka käsittää materiaalien vastaanoton, kierrätysraaka-aineiden ja kierrätystuotteiden valmistusratkaisut. Destaclean® konseptilla saadaan käytöstä poistetuille rakennus- ja pakkausmateriaaleille uusi elämä kestävinä kierrätysraaka-aineina ja -tuotteina. Yrityksenä ja alan ammattilaisina vastuullamme on taata, että kierrätysraaka-aineet ovat puhtaita ja tuotteet kestäviä.

Destaclean® konseptin mukainen käytännön toiminta perustuu yritysten kanssa tapahtuvaan pitkäjänteiseen yhteistyöhön, joka hyödyttää molempien osapuolten oppimista, menestystä ja kasvua.

Yhteistyökumppaneitamme ovat rakennustyömaiden jätehuoltoa tarjoavat kuljetus- ja jätehuoltoyritykset sekä materiaalien jalostuksessa urakoisijat ja kuljetusyritykset. Kierrätystuotteiden käytön edistämisessä tärkeitä kumppaneitamme ovat ympäristön rakennuttajat, arkkitehdit, suunnittelijat ja urakoitsijat sekä alan kauppa.

Destaclean Oy on tehnyt tiivistä yhteistyötä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kuitukomposiittilaboratorion kanssa ja ollut mukana useissa valtakunnallisissa kiertotalouden kehittämishankkeissa. Destaclean® konseptin ensimmäinen kaupallinen tuoteinnovaatio on ympäristörakentamiseen soveltuva Puukivi-materiaali. Puukivi on betoniteknologiaan perustuva komposiitti, joka sisältää kierrätyspuumurskeesta valmistettua puukuitua. Piharakentamisen Puukivi -tuoteperhe alkaa olla valmis. Kehitämme Puukivi - valmistusmenetelmiä ja laajennamme alue- ja infrarakentamisen tuotesovelluksiin. Askel askeleelta siirrymme kohti 100% kierrätystä,
minkä olemme todenneet koevalmistuksin täysin mahdolliseksi.

Destaclean® kierrossa jätemateriaalit syntyvät rakentamisessa. Ne vastaanotetaan, käsitellään ja jalostetaan omissa toimipisteissä useiksi kierrätysmateriaaleiksi ja -tuotteiksi, jotka puolestaan palaavat takaisin rakentamisen tarpeisiin. Tämä on innovatiivista materiaalien kierrätystä parhaimmillaan.

Näemme kiertotalouden tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet kirkkaana edessämme. Vire on positiivinen ja kiertotaloudesta tulee väistämättä välttämätön osa meidän kaikkien toimintatapaa. Destaclean® konsepti on merkittävä osa yhteiskuntavastuullista kiertotaloutta.

Destaclean-konseptin mukainen rakennus- ja pakkausmateriaalien kierrätyksen aktiivinen kehitystyömme jatkuu. Lupaavia uusia kierrätysmateriaaleja ja -tuotteita on jo koevalmistettu ja testattu. Tavoitteenamme on omalta osaltamme saavuttaa EU-tavoitteen mukaisesti 70% kierrätysaste materiaalina. Jätteenpolttoa ei hyväksytä kierrätykseksi.

Rakennus- ja pakkausjätemateriaalien vastaanotto, kierrätys ja tuotanto kierrätysraaka-aineiksi ja innovatiivisiksi kierrätystuotteiksi on kokonaisuus, liiketoimintaketju, yritysnimi ja konsepti, joka tunnetaan nimellä Destaclean®.