23.9.2019 Destaclean kasvaa – uusi toimintamalli rakennus- ja teollisuusjätteen kierrättämiseen

Posted on Posted in Ajankohtaista, Yleinen

Kiertotalousyhtiö Destaclean Oy ja kunnallinen jätehuoltoyhtiö Kiertokapula Oy tuovat uuden toimintamallin rakennusjätteen kierrätykseen

Toimijoiden uuden yhteisyrityksen Tehokierto Oy:n myötä Destaclean pystyy jatkossa tarjoamaan kattavan rakennus-, purku- ja teollisuusjätteen vastaanottoverkoston Helsinki–Tampere-akselilla sekä käsittelemään materiaalijakeet edelleen energiatuotannon ja uusiotuotteiden raaka-aineiksi. Destaclean laajentaa toimintaansa myös avaamalla materiaalien kierrätysasemat Espooseen ja Tampereelle.


“Kiertotalouden valjastaminen entistä kestävämmän huomisen edistämiseksi on päivänpolttava kysymys, ja heijastuu myös kasvutahtiimme. Laajennamme toimintaamme tänä syksynä kahden vastaanottopisteen yrityksestä yhdeksän vastaanottopisteen yritykseksi”, sanoo Destaclean Oy:n toimitusjohtaja Tanja Rytkönen.

“Olemme viimeisen vuoden aikana kirkastaneet strategiaamme, poistaneet ylimääräiset rönsyt ja hakeneet kannattavaa kasvua ydintekemiseemme keskittyen. Tavoitteenamme on olla yksi Suomen merkittävimmistä kiertotalouden toimijoista ja kehittää alaa niin innovatiivisesti kuin vastuullisestikin.”


Kiertotalouden uudet toimintamallit

Kiertokapula Oy:n ja Destaclean Oy:n yhteisyritys on avaus, jonka avulla haetaan rakennus- ja purkujätteen entistä parempaa ja tehokkaampaa kierrätystä. Hankkeen osapuolet tukevat toistensa osaamista ja valjastavat olemassa olevat resurssit käyttöönsä mahdollisimman tehokkaasti.

Kunnallisen jätehuoltoyhtiö Kiertokapula Oy:n pääasiallisena tehtävänä on käsitellä omistajakunnissa syntyvä yhdyskunta- ja biojäte. Destaclean on puolestaan rakennus-, purku- ja teollisuusjätteen kierrättämiseen ja innovatiiviseen kierrätyskäyttöön erikoistunut yksityinen toimija, joka on noussut useampana vuonna peräkkäin myös Sitran kiinnostavimmat kiertotalousyhtiöt -listalle.

Kun toimijat yhdistävät voimansa, kaikki hyötyvät. Olemassa olevat resurssit hyödynnetään maksimaalisesti. Rakennus- ja kuljetusliikkeet saavat parempaa palvelua. Samalla tiheä keruupisteiden verkosto vähentää kuljetuksista syntyviä päästöjä ja säästää lähialueen yrittäjien kustannuksia.

Tytäryhtiönsä myötä Destaclean toimii jatkossa kattavasti Helsinki–Tampere-akselilla. Tehokierto Oy vastaanottaa rakennus-, purku-, ja teollisuusjätettä Kiertokapula Oy:n kierrätysasemilla Järvenpäässä, Hyvinkäällä, Nurmijärvellä, Hämeenlinnassa ja Valkeakoskella. Lisäksi Hämeenlinnan Karanojan kiertotalousalueelle nousee rakennusjätteiden mekaaninen käsittelylaitos, joka tarjoaa palveluja myös ulkopuolisille toimijoille. Karanoja on kaikkineen mielenkiintoinen suunnannäyttäjä uudenlaisille toimintamalleille sekä kiinnostava esimerkki uudesta kiertotalousajattelusta. Yritysyhteistyö on olennainen osa jätteenkäsittelyalueesta kiertotalouskyläksi matkaa tekevän Karanojan alueen kehittämistä.

 

Lue Destacleanin koko tiedote.
Lue lisää Kiertokapulan tiedotteesta.

 

Lisätietoja: toimitusjohtaja Tanja Rytkönen, Destaclean Oy, puh. 040 573 7006