12.1.2017 Destaclean Oy:lle myönnetty ympäristö- ja laatusertifikaatit

Posted on Posted in Ajankohtaista

Bureau Veritas on myöntänyt Destaclean Oy:lle ympäristö- ja laatusertifikaatit 12.1.2017. Destaclean Oy:n johtamisjärjestelmä
on auditoitu, ja sen todetaan täyttävän ISO 14001:2004 ympäristöjärjestelmän ja ISO 9001:2008 laatujärjestelmän vaatimukset.

Soveltamisalat ovat materiaalien vastaanotto ja käsittely, uusioraaka-aineiden sekä uusiotuotteiden valmistus, myynti ja kehittäminen.
Hyväksyntä koskee Destaclean Oy:n kaikkia toimipaikkoja Tuusulassa, Helsingissä ja Hyvinkäällä.

Auditoidun johtamisjärjestelmän lisäksi Destacleanin toimintaa ja alueiden käyttöä ohjaavat seuraavat lakeihin, asetuksiin ja viranomaismääräyksiin
perustuvat hyväksynnät ja valvontatoimenpiteet:

– asemakaavat ja rakennusluvat

– aluehallintoviraston (AVI) myöntämät ympäristöluvat ja lupaehdot

– Uudenmaan ELY-keskus toimii ympäristölupaehtojen valvojana yhteistoiminnassa Helsingin, Vantaan ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskusten kanssa

– Hyvinkään tehtaan toimintaa valvoo Hyvinkää ympäristösuojeluviranomaiset

– pelastus- ja työsuojeluviranomaisten vuositarkastukset

Destaclean Oy on luotettava ja ammattimaisesti toimiva cleantech -yritys, joka toimii lupaehtojen ja auditoidun johtamisjärjestelmän mukaisesti.
Yritys on materiaalien ja erityisesti rakennusjätemateriaalien kierrätyksen edelläkävijä Suomessa.

Lisätietoja:

Kimmo_IMG_8867_rajattu_1000x1000
Kimmo Rinne
Toimitusjohtaja
puh 040 1959 971

Joni_IMG_8827_rajattu_1000x1000

Joni Lappi
Ympäristö- ja laatupäällikkö
puh 040 1955 610