27.1.2017 Piharakentaminen kiinnostaa

Posted on Posted in Yleinen

RTS Oy:n tutkimukset osoittavat kierrätyksen merkityksen kasvua

PIHARAKENTAMINEN KIINNOSTAA

Ihmiset valitsevat entistä useammin ympäristöystävällisiä rakennusmateriaaleja – maailma on muuttumassa vihreämmäksi

Yhä useampi omakotitalossa asuja kokee tarvetta piharakentamiseen. Tämä käy ilmi Rakennustutkimus RTS:n noin 3000 kotitalouden kyselytutkimuksesta. RTS:n toimitusjohtaja Aarne Jussila kertoo, että vuonna 2012 noin kuusi prosenttia vastaajista aikoi rakentaa pihaa. Kun viime vuonna kysyttiin, että onko tarvetta piharakentamiselle, 12 prosenttia vastasi kyllä. – Piharakentaminen on selvästi enemmän ainakin mielessä. Jussila kertoo, että piharakentamiseen on tullut viime vuosina uusia vaihtoehtoja. Jussila nostaa esimerkeiksi lukuisat erilaiset pihakivet ja väriasfaltit. Jussila kuitenkin arvioi, että eniten piharakentamisen suosiota nostaa naapurikateus. – Kun naapuri rakentaa hyvännäköisen pihan, niin se oma sorakäytävä alkaa näyttää siinä rinnalla riittämättömältä.

Valinnoissa painaa ekologisuus

Aarne Jussila kertoo, että rakentaminen on Suomessa nyt kasvussa. Kasvua näkyy laajalti sekä korjausrakentamisessa että uusissa omakotitaloissa, mökeissä ja saunoissa. Jussila kertoo, että koko viime vuonna myytiin uusia omakotitaloja 6900. Alkuvuoden myynnin perusteella Jussila arvioi, että tänä vuonna päästään 7500 uuteen taloon. Jussila kertoo, että viime vuosina rakentajien materiaalivalinnoissa terveellisyys ja kestävyys ovat nousseet aiempaa tärkeämmiksi valintakriteereiksi. – Sitä kautta se tulee se ekologisuuskin mukaan.
Jussila arvioi, että erilaiset uutiset ilmastonmuutoksesta tai muovin päätymisestämereen ovat vaikuttaneet valintapäätöksiin. Lisäksi rakentajia ohjataan esimerkiksi energiatehokkuusmääräyksillä kohti vähemmän ympäristöä kuluttavia ratkaisuja.

Kohti ympäristöystävällisiä pihoja

RTS on tehnyt 85 pihasuunnittelijalle ja urakoitsijalle kyselytutkimuksen valmiuksista käyttää ympäristöystävällisiä materiaaleja. Tässä selvityksessä kävi ilmi, että 90 prosenttia suhtautui myönteisesti ympäristöystävällisiin materiaaleihin, jos ominaisuudet vastaavat muita yleisesti käytettyjä materiaaleja. Vastaajista puolet piti ympäristöystävällisiä materiaaleja erittäin tervetulleina ja 40 prosenttia oli valmiita käyttämään niitä.
Jussila kertoo, että on joskus tutkimuksiensa pohjalta arvioinut, että noin puolet pienrakentajista pitää ympäristöarvoja tärkeinä. Neljänneksellä arvot näkyvät suoraan materiaalivalinnoissa tai muissa ratkaisuissa.
Nyt Jussila epäilee, että tämä osuus ihmisistä on kasvanut. – Maailma on muuttunut vihreämmäksi.

Aarne_Jussila_RTS

RTS Oy:n toimitusjohtaja Aarne Jussila