5.3.2017 Puhtaasti parempi tulevaisuus on alkanut

Posted on Posted in Ajankohtaista, Yleinen

PUHTAASTI PAREMPI TULEVAISUUS– KÄYTÄNNÖN TOIMET JO KÄSILLÄ

Destacleanin sloganin mukaisesti puhtaasti parempi tulevaisuus näkyy tavoitteena tuottaa innovatiivisia kierrätysmateriaaleja ja -tuotteita. Näistä ensimmäinen ja uraauurtava on jo markkinoilla oleva Puukivi. Toimitusjohtaja Kimmo Rinne ja ympäristö- ja laatupäällikkö Joni Lappi valottavat kierrätysliiketoiminnan tämän hetken puitteita sekalaisen rakennusjätteen käsittelyn näkökulmasta.

Rakentamisen maailma on murroksessa ja megatrendit, kuten kestävä kehitys ja urbanisoituminen näyttäytyvät entistä vahvemmin, tiivistää Kimmo Rinne. Väestö pakkautuu kaupunkeihin, jolloin rakentaminen lisääntyy ja tätä kautta myös rakennusjätteen määrät. Kun tähän yhdistyy raaka-aineiden ja luonnonvarojen niukkuus ja hintojen nousu, niin kestävän kehityksen mukaista, tehokasta kierrätystä todella tarvitaan.

Rakennusjätteen käsittely ja kierrättäminen tulevat tämän murrostilan ja kehittyvän lainsäädännön ansiosta entisestään tehostumaan. Jos ideaalisti ajattelee, niin haluaisimme saada 100 prosenttia meille tuoduista jätteistä takaisin käyttöön. Se on äärimmäisen kova tavoite, mutta teemme koko ajan asioita, joiden ansiosta rakennusjätteistä pystytään valmistamaan kierrätysraaka-aineita ja kierrätystuotteita entistä enemmän, toimitusjohtaja Kimmo Rinne sanoo.

Ympäristöasioihin erikoistunut Joni Lappi arvioi jäteyritysten roolin muuttuvan siirryttäessä kiertotalouteen. ”Jäteyritysten rooli yhteiskunnassa kehittyy epätoivotun tavaran käsittelijöistä keskeisiksi avaintekijöiksi, kun rakennetaan materiaalitehokasta kierrätysyhteiskuntaa, jossa materiaaleja ei tuhlata ja ympäristöarvojen arvostus kasvaa.
Tässä viitekehyksessä Destaclean®-konseptia kierrätystuotteiden ja kierrätysmateriaalien tuottajana voidaan luonnehtia resurssitehokkuuden suunnannäyttäjäksi”.

K_Rinne_J_Lappi
Toimitusjohtaja Kimmo Rinne ja ympäristö- ja laatupäällikkö Joni Lappi korostavat korkeaa jalostusastetta kierrätystuotteissa

Mittavan laitoshankkeen taustalla uusien kierrätysmateriaalien tutkimustyö.

Kiertotalouteen siirtyminen ei tapahdu itsestään, vaan tarvitaan rohkeita avauksia ja isoja peliliikkeitä. Hyvä esimerkki on 6 miljoonan kierrätyslaitoksen perustaminen Kelatielle. Laitoshankkeeseen investointiin on päädytty pitkällisen tuotekehitystyön tuloksena, mikä alkaa nyt kantaa hedelmää.
Sekalaisen rakennusjätteen käsittely- ja uusioraaka-aineen tuotantomahdollisuudet on selvitetty Destaclean 2020-projektissa. Tässä projektissa on kehitteillä myös aivan uudenlainen ”Light asset”-liiketoimintamalli, joka on täysin kiertotalouden periaatteiden mukainen. Tämän liiketoimintamallin toimivuutta on testattu AARRE-hankkeessa (AARRE = Näkymätön arvo näkyväksi – käyttäjälähtöiset liiketoimintamallit kehittyvässä kiertotaloudessa).
Uusien tuotteiden ja materiaalien lisäksi Destacleanissa kehitetään Tekes-rahoituksen avulla myös uusia kierrätystoimialaan soveltuvia liiketoimintamalleja. Rinne kertoo, että yhtiö etsii puhtaamman tulevaisuuden puolesta toimivia kumppaneita, jotka haluavat valmistaa esimerkiksi Puukivi-tuotteita tai kehittää niiden pohjalta täysin uutta liiketoimintaa.
– Meillä on vahva tahto laajentua ja haluamme kumppaneiden kanssa vahvistaa kestävää kehitystä ja kiertotaloutta.

Yllä Kimmo kertoo Destacleanin toimista ja halusta valmistaa innovatiivisia kierrätystuotteita. Näitä kierrätystuotteita voi jatkossa valmistaa myös ARVI-hankkeessa selvitetyistä uusiomuoviraaka-aineesta tai Geopolymers-hankkeessa selvitettyjen eristemateriaalien (kivi- ja lasivilla) tuotteistamisen kautta. Tutkimustyö jatkuu yhdessä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa UUTEhankkeessa, missä on kehitteillä aivan uudenlainen komposiittimateriaali.
Näiden kaikkien raaka-aineiden tuottamiseksi ja siirtymiseksi uuden liiketoimintamallin mukaiseen toimintaan, suunnittelemme nyt uutta ja modernia kierrätyslaitosta Kelatien alueelle.

Destaclean valmistaa puhtaasta puujätteestä kierrätysmateriaalia Puukiven valmistukseen ja muusta rakennusjätteestä bio- ja kierrätyspolttoaineita. Kelatielle tulevan uuden kierrätyslaitoksen suurin harppaus tulee olemaan sekalaisen materiaalin entistä tehokkaampi ja laadukkaampi hyödyntäminen myös energiantuotannon raaka-aineissa. Samalla myös laitos modernisoituu ja kapasiteetti kasvaa. Uuden tekniikan avulla uusien EoW-materiaalien tuotanto mahdollistuu kannattavasti.
Kapasiteetin kasvua tarvitaankin, sillä hankintalain muutoksen myötä on arvioitu, että vuoteen 2019 mennessä kunnallisilta jätehuoltoyrityksiltä siirtyy jätemateriaalia yksityisille toimijoille yhteensä 700.000 tonnia. Voidaan olettaa, että tästä määrästä seuraa kasvua myös Destacleanille, jolloin uusi kierrätyslaitos tulee tehostamaan toimintaa ja materiaalien kiertoa.

>>>

Destacleanin kierrätysratkaisut osa Suomen hallituksen kärkihanketta

Uuden kierrätyslaitoksen myötä voimme laajentaa kierrätystuotevalikoimaamme ja siten vastata Jäteasetuksessa määritettyyn valtakunnalliseen rakennusjätteen kierrätystavoitteeseen: 70 painoprosenttia vuoteen 2020 mennessä. Jätteenpolttoa ei lueta kierrätykseksi.
Pääministeri Sipilän hallituksen tavoitteena on nostaa Suomi kiertotalouden kärkimaaksi vuoteen 2025 mennessä. Biotalous ja puhtaat ratkaisut kärkihankkeilla vauhditetaan tämän tavoitteen toteutumista.

Hallituksen kärkihanke ”Biotalous ja puhtaat ratkaisut”:
• Selvitetään kansallisten Ei Enää Jätettä- (EoW)-säädösten tarvetta ja vaikuttavuutta sekä käyttöä ja tuloksia eräissä EU-maissa.
• Valmistellaan selvitysten perusteella kansalliset Ei Enää Jätettä-säädökset valituista jätejakeista tärkeysjärjestyksessä tai muut sujuvoittamistoimenpiteet. Mahdolliset asetukset 12/2018.

Tämän valtakunnallisen strategian olennaisena osana uusien EoW-raaka-aineiden kehittäminen korostuu. Tällä hetkellä Suomessa on tehty kaksi EoW-päätöstä, joista toinen on Destacleanin puumursketta koskeva. Tämän onnistumisen siivittämänä Destaclean etenee monella rintamalla kiertotalouden ja kierrätyksen edelläkävijätoimijana.
-Tähän on täydet valmiudet laadun ja ympäristön näkökulmasta, sillä ympäristö- ja laatusertifioinneilla on saatu toimintaan lisää ekologisuutta ja kriteerit kuntoon, summaa ympäristö- ja laatupäällikkö Joni Lappi.