06.11.2020 Kierrätystavoitteet kiristyvät – Destaclean mukana Bioenergiapäivässä

Posted on Posted in Ajankohtaista

Kierrätystavoitteet kiristyvät – Destaclean mukana Bioenergiapäivässä 2020

Bioenergiapäivä on Bioenergia ry:n järjestämä vuosittainen tapahtuma, joka toteutettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa verkkoseminaarina. Destaclean osallistui Bioenergiapäivä 2020 -tapahtumaan ja oli mukana teemaosiossa Biomassa kiertotaloudessa, jonka puheenvuoron piti ympäristöministeriön ympäristöneuvos, Riitta Levinen, aiheena Kierrätystavoitteiden kiristyminen

Levinen kertoi kierrätyksen edistämisen tulevaisuuden näkymistä ja haasteista. Siitä kuinka mm. jätelainsäädäntö uudistuu vuonna 2021, mitä olennaisia muutoksia se tuo tullessaan jätelakiin ja lähes kaikkiin jätealan asetuksiin. Lisäksi jätetietojärjestelmää tullaan kehittämään ja valtakunnallista jätesuunnitelmaa päivittämään. Jätedirektiivien kierrätys- ja hyödyntämistavoitteissa nostettiin esille rakennus- ja purkujätteen materiaalina hyödyntämisen tavoite, mikä oli vuodelle 2020 asetettu 70%:iin, nykyisen toteuman ollessa n. 50-60%.

Levisen puheenvuoroa seurasi keskusteluosio, jossa kaikki osallistujat pitivät oman puheenvuoron kommentoiden Levisen esityksen asioita ja kuvasivat edustamansa yrityksen toimia kierrätyksen edistämiseksi ja biomassojen kierrätyksen roolia toiminnassaan. Mukana keskustelussa olivat Gasumin biokaasukiertotalousjohtaja Ari Suolammi, TSET:in toimitusjohtaja Maija Henell sekä Destacleanin operatiivinen johtaja Juha Rytkönen.

Puheenvuorossaan Rytkönen kertoi, kuinka energian hyödyntäminen on monesti edullisempaa kuin uusiokäyttö ja puumurskeen käyttö lisääntyy koko ajan. Destaclean haluaa panostaa kotimaiseen työhön ja kierrätykseen Suomessa. Tämän johdosta Destaclean on investoinut kuluneena vuonna kahteen uuteen kierrätyslaitokseen, jotka sijaitsevat Hämeenlinnassa ja Tampereella. Destaclean hyödyntää ja soveltaa uusien kierrätyslaitosten toiminnassa uusinta kierrätysteknologiaa ja joustavaa kierrätyslogistiikkaa.

 

 – Destacleanin molemmat uudet kierrätyslaitokset toimivat uusilla ja innovatiivisilla  kiertotalousalueilla. Haemme yhteistyötä ja synergiaetuja muiden alan toimijoiden kanssa, jotka  saatettaisiin mieltää perinteisesti kilpailijoiksi. Tämä on jo saatu hyvälle alulle ja yhteistyötä on  syntynyt. Uskomme vahvasti yhteistyön voimaan, kertoo Rytkönen.

Kierrätysastetta nostaa erityisesti syntypaikkalajittelun parantaminen, sitä kautta saannon parantaminen ja puhtaammat rejektit. Tämä on todella tärkeä keino, mitä Destaclean tukee vahvasti. Myös raaka-aineiden laadun tulee olla kunnossa ja kaupallisesti kestäviä vaihtoehtoja tulisi olla markkinoilla. Sivuvirrat on saatava hallintaan, jotta päästään kierrätystavoitteisiin.

 

Tarkoituksemme on lisätä yhteistyökuvioita niiden kiertotaloustoimijoiden kanssa, joilla on yhteiset arvoketjut Destacleanin kanssa, sillä se parantaa toimintaamme, kasvattaa kierrätysastetta sekä kierrätystä koko Suomessa, kertoo Juha Rytkönen.

 


Bioenergia ry:n tavoitteena on, että Suomessa on maailman parhaat edellytykset tuottaa biomassaan perustuvia kestäviä ja jopa hiilinegatiivisia tuotteita sekä tehdä bio- ja kiertotalouden sivuvirroista kestävästi energiaa.

Bioenergiapäivä 2020 lue lisää tästä

Bioenergia ry lue lisää tästä